Tin tức‎ > ‎

Xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học của Việt Nam

21/6/2013 3:02:18 PM
​Sáng ngày 21/6, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường (Cục Bảo tồn đa dạng sinh học) đã tổ chức họp Ban chỉ đạo Dự án “Xây dựng chiến lược và kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học của Việt Nam và lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất tại địa phương” (gọi tắt là Dự án NBSAP).
​Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Bùi Cách Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Nguyễn Thế Đồng, ông Phạm Anh Cường – Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học và các thành viên Ban chỉ đạo.
Dự án NBSAP được chính thức triển khai từ năm 2012 với hai mục tiêu gồm: (1) xây dựng Chiến lược và Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học nhằm thực hiện nghĩa vụ quốc gia đối với Công ước Đa dạng sinh học, và (http://www.phantichmoitruong.net/xu-ly-nuoc-thai) tăng cường năng lực cho các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh về lồng ghép các ưu tiên bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất.
Nhằm thực hiện các mục tiêu trên, Dự án đã đưa ra kế hoạch thực hiện các hoạt động bao gồm thực hiện phục hồi, bảo vệ các hệ sinh thái, lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học vào các chủ trương và chính sách phát triển quốc gia, ngành và cấp tỉnh, xã hội hóa công tác bảo tồn đa dạng sinh học, xây dựng các tiêu chí đa dạng sinh học, lồng ghép các ưu tiên của Chiến lược và Kế hoạch hành động về đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất của địa phương, …
Từ tháng 8/2012 đến nay, Dự án đang thực hiện xây dựng Dự thảo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Năm 2013 – 2014, Dự án tiếp tục thực hiện các hoạt động đã nêu tại bản kế hoạch, bao gồm tuyển tư vấn quốc tế xây dựng Báo cáo quốc gia về đa dạng sinh học lần thứ 5 và hướng dẫn thực hiện Chiến lược và Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học, điều tra cơ bản đa dạng sinh học, đánh giá đa dạng sinh học không gian, xác định ưu tiên về bảo tồn đa dạng sinh học được lồng ghép vào quy hoạch sử dụng đất, …./.
Comments