Tin tức‎ > ‎

Ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp

     Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương kiểm tra, đánh giá, báo cáo thực trạng ô nhiễm môi trường khu vực nông thôn và trong sản xuất nông nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực: chăn nuôi (nhất là chăn nuôi lợn) và giết mổ tập trung gia súc, gia cầm; sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, phân tích mẫu nước thủy sản; phân tích sâu sắc thực trạng, nguyên nhân, vướng mắc, kiến nghị các giải pháp cần thiết, từng bước giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn hiện nay.

o-nhiem-nong-nghiep

    Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực: chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản với nội dung cụ thể, rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, gắn với đặc thù từng vùng sản xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.