Phân tích mẫu nước biển

Dịch vụ quan trắc và phân tích mẫu nước biển, phân tích mẫu nước mặt và các chỉ tiêu môi trường.    

    Ngày nay, các nghiên cứu hoá học biển không chỉ dừng lại ở việc xem xét hiện trạng phân bố các yếu tố hoá học tại vùng biển nghiên cứu mà đã đi sâu vào cơ chế và bản chất của các quá trình và hiện tượng, đó là nguồn gốc hình thành các hợp phần hoá học nước biển, quy luật phân bố và biến động của chúng, mối quan hệ giữa các yếu tố với nhau và với môi trường, với sinh vật, với quá trình tương tác biển-khí quyển-thạch quyển-sinh quyển, với chu trình vật chất và chu trình sinh-địa-hoá. Các nghiên cứu hoá học biển với quy mô và nội dung như vậy đã giúp ích rất nhiều cho các nghiên cứu vật lý, động lực, sinh học, sinh thái, tài nguyên và nguồn lợi sinh vật và phi sinh vật... của vùng biển, đặc biệt trong việc nghiên cứu và kiểm soát môi trường biển.

lay-mau-nuoc-bien

    Thực tế, Hải dương học ngày nay đã và đang sử dụng một số máy móc, thiết bị có thể đo trực tiếp từ nước biển một vài tính chất và hợp phần hoá học như độ muối, độ dẫn điện, độ đục, Ôxy hoà tan, pH... với độ chính xác cao. Có thiết bị như CTD-Rosette, RCM-9, RCM-12 hoặc Aquashuttle, Nvshuttle... còn đo được đồng bộ một số yếu tố theo cấu trúc thẳng đứng và có thể ghi số liệu vào băng từ, rất tiện lợi cho việc xử lý kết quả trên máy tính. Tuy nhiên để xác định nồng độ của phần lớn các yếu tố hoá học nước biển, hiện tại vẫn phải sử dụng các phương pháp phân tích hoá học truyền thống như chuẩn độ mẫu nước, so màu của mẫu với dung dịch chuẩn... Chỉ khác là nếu trước đây việc phân tích hoá học nước biển được thực hiện hoàn toàn bằng các thao tác thủ công thì ngày nay Hải dương học đã có các thiết bị phụ trợ (máy so màu quang điện, phổ quang kế, sắc ký khí, quang phổ hấp thụ nguyên tử...) giúp cho việc phân tích được nhanh chóng, chính xác và loại bỏ được các sai số chủ quan của người phân tích. Song với phông chung nền kinh tế của đất nước hiện nay, các máy móc, thiết bị đo và phân tích hiện đại như vậy thường không phù hợp với nguồn tài chính của các đề tài, dự án và các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học biển. Trong đại đa số các trường hợp, phương pháp phân tích hoá học truyền thống vẫn là hữu hiệu đối với các nghiên cứu hoá học biển ở nước ta và nhiều nước trên thế giới, ngay cả khi có các thiết bị đo hiện đại đi kèm.


    Chúng tôi tập trung vào các phương pháp và quy trình, từ bước thu mẫu nước đến phân tích hoá học mẫu nước để xác định một số yếu tố hoá học thường được quan tâm nhất và thậm chí không thể thiếu được trong các chuyến điều tra khảo sát biển: đó là các yếu tố hoá học biển như độ muối, Ôxy hoà tan, độ kiềm, các hợp chất dinh dưỡng vô cơ Phốtphát, Nitrít, Nitrat, Silicat và một vài yếu tố môi trường biển như pH, khí độc Sunfuhydro, nhu cầu ôxy hoá học.


Tags: phan tich nuoc thai | phân tích mẫu nước biển | kết quả phân tích nước biển | phan tich mau nuoc bien | phân tích nước