Phân tích môi trường

 Dịch vụ phân tích mẫu nước, phân tích mẫu đất và mẫu không khí.  

  Với cố gắng của Trung tâm cùng với sự đầu tư mạnh về trang thiết bị hiện đại như máy HPLC MS/MS và một số máy phân tích mẫu khác, Trung tâm đang ngày càng phát triển và có những bước đi rõ rệt trong ngành phân tích môi trường. Hiện nay Trung tâm với đội ngũ nhân viên trẻ năng động trình độ cao và phòng phân tích được công nhận Vilas 650 trung tâm hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu các chỉ tiêu phân tích. Hiểu được trách nhiệm và tín nhiệm đối với khách hàng, chúng tôi đưa ra các quy định như:
Những yêu cầu cần thiết trong phân tích môi trường:

    
    - Tính đại diện của mẫu
    - Lưu giữ mẫu
    - Con đường tới hạn và nhóm tới hạn
    - Các phương pháp phân tích môi trường
    - Lựa chọn phòng thí nghiệm hay phân tích tại hiện trường
    - Lựa chọn phương pháp phân tích thích hợp    
    - Bảo hành chất lượng phân tích
    - Các tiêu chuẩn phòng thí nghiệm


   Nồng độ dòng thải cũng bị thay đổi nếu như nhà máy không hoạt động vào ban đêm hoặc những ngày cuối tuần hoặc trong quá trình sản xuất, chất thải thải ra không liên tục. Nồng độ chất ô nhiễm cũng có thể khác nhau thậm chí ở trong các mẫu được lấy ngay tại vị trí gần đó. Với các mẫu nước và mẫu không khí, nồng độ chất ô nhiễm cũng có thể thay đổi từng giờ, từng ngày hoặc từng mùa. Các chất ô nhiễm có thể tìm thấy vài km phía dưới dòng chảy vì sự vận chuyển các thành phần ô nhiễm vào và ra sông và các phản ứng sinh học, hóa học trong nước sông. Rõ ràng rằng cần phải hiểu biết chi tiết và có một chiến lược lấy mẫu ở những thời gian khác nhau và từ những vị trí khác nhau để tính đến sự thay đổi nồng độ chất ô nhiễm.

phan-tich-nuoc-thai 

Nếu chúng ta quan tâm đến sự chính xác của kết quả phân tích thu được thì rõ ràng rằng sự quan tâm đó phải liên tục suốt cả quá trình từ lúc thu mẫu cho đến khi công bố kết quả phân tích. 

Sự chính xác của các kết quả phụ thuộc vào những yếu tố sau đây:

    - Quy trình lấy mẫu phải thu được mẫu có tính đại diện.
    - Mẫu không bị nhiễm bẩn hoặc bị thay đổi thành phần trong quá trình cất giữ.
    - Không có sự nhiễm bẩn mẫu bên trong phòng thí nghiệm hoặc trong thời gian phân tích.
    - Hạn chế tới mức thấp nhất mất mát trong quá trình chuẩn bị mẫu (phân huỷ, tách hóa học, làm giàu…).
    - Không có sự ngăn cản trong bước phân tích sau cùng từ các thành phần khác trong mẫu.
    - Các kết quả được tính toán một cách chính xác và được lưu trữ cho sự tham khảo trong tương lai.

 

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết!tags: phan tich moi truong | phan tich mau nuoc | phan tich nuoc thai | phan tich mau dat | phan tich nong do bui | phan tich mau khong khi | phân tích không khí | lấy mẫu nước