Liên hệ


Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Bộ Công Thương

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Bộ Công Thương, số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (04)-2239.0782 | Holine: 0974.146.949 (Quân) | Email: manhquan122@gmail.com


Phạm Văn Đồng


Comments