Cơ sở vật chất

Tổng diện tích Trung tâm: 400m2 gồm: văn phòng, phòng kỹ thuật và hệ thống các phòng thí nghiệm (phòng phân tích hóa lý, phòng phân tích công nghệ cao).

Trung tâm Phân tích và Công nghệ môi trường bằng nội lực và kết hợp với các chương trình hợp tác đã trang bị được các máy móc thiết bị hoàn chỉnh cả về Hóa lý và Cơ lý như:

- Máysắc ký lỏng 2 lần khối phổ (HPLC-MS/MS)

- Máy sắc ký khí (GCMS)

- Máy quang độ hấp thụ phân tử (UV-Vis)

- Máy đo độ kéo đứt, độ bền xé rách ( STM 566 TENSILE TESTER)

- Thiết bị thoáng hơi nước (water vapour permeability apparatus STM 437)

- Thiết bị đo độ hấp thụ hơi nước của da

- Thiết bị cô quay chân không

- … v v

 

Ngoài ra Trung tâm Phân tích và Công nghê môi trường còn trang bị đầy đủ các thiết bị phụ trợ (tủ hút, tủ sấy, tủ lạnh, cân phân tích, các dụng cụ thủy tinh…) và các phương tiện hỗ trợ như xe chuyên dụng, hệ thống máy tính, máy văn phòng,… để phục vụ công tác chuyên môn.

Hệ thống phòng thí nghiệm của trung tâm đang hoạt động theo chứng chỉ ISO 17025: 2005

 

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THIẾT BỊ PHÒNG THÍ NGHIỆM
 
 
THIẾT BỊ CƠ LÝ